Poslání a činnosti Zastoupení

Zastoupení Prahy při EU zahájilo svou činnost v červnu roku 2002. Zastoupení sídlí v Pražském domě, který se nachází v „evropské čtvrti“ Bruselu v blízkosti všech nejvýznamnějších evropských institucí i řady zastoupení do my homework assignment evropských regionů, celoevropských asociací a dalších institucí.

Poslání

Posláním Zastoupení Prahy je trvale zajišťovat povědomí o Praze a jejích zájmech mezi představiteli evropských institucí a dalších relevantních organizací. Přenášet oficiální i neoficiální informace o dění v EU a o odezvách na pražské zájmy a aktivity zpětně do Prahy jejímu politickému vedení i administrativním přestavitelům. Vedle toho je jedním z cílů zkvalitnění komunikace o evropských otázkách a možnostech, které EU nabízí směrem k dalším pražským institucím, sdružením a občanům města. Významným úkolem pracovníků Zastoupení Prahy je trvalé budování kontaktů, tzv. networking, který je přirozenou součástí většiny aktivit Zastoupení.

Činnost

Činnost Zastoupení Prahy je zaměřena na několik hlavních oblastí:

  • monitorování dění v EU a reporting
  • hájení a prezentace zájmů hlavního města Prahy
  • reprezentování města v rámci různých what is the american dream essay examples pracovních uskupení, zájmových organizacích
  • propagace pražské kultury, umění, historie (pořádání kulturních akcí – výstavy, koncerty atd.)
  • organizace konferencí, seminářů, společenských akcí
  • agenda Výboru regionů

Zde naleznete analytický dokument „Aktivity zastoupení Prahy v Bruselu“, který schválila Rada hlavního města Prahy na svém zasedání dne 29. 6. 2007.

CzechTourism