PRAŽSKÝ DŮM

Zastoupení zahájilo svou činnost v roce 2002 s cílem reprezentovat hlavní město Prahu, propagovat jeho zájmy i jeho kulturu a historii v evropských strukturách. Potřeba zprostředkovávat politickým i administrativním představitelům hlavního města Prahy informace o aktuálním dění v Bruselu či o možnostech spolupráce a partnerství s dalšími evropskými regiony vzrostla především po vstupu České republiky do Evropské unie v květnu 2004.

Pražský dům není otevřen pouze oficiálním představitelům Prahy – se svými dotazy, náměty či nabídkami spolupráce se na naši adresu mohou obrátit i představitelé dalších pražských institucí, firem, sdružení a v neposlední řadě občané města.  Pražský dům se rovněž významně podílí na koordinaci činnosti české národní delegace ve Výboru regionů – oficiálním poradním orgánu evropských institucí.

CzechTourism