FONDY EU

Hlavní město Praha a její městské části mají možnost čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Na z přechodného období 2004-2006 známé programy Jednotného programového dokumentu pro cíl 2 a 3 (JPD 2; JPD3) navazují pro léta 2007 – 2013 Operační program Praha Adaptibilita a Konkurenceschopnost (OPPA, OPPK).

Mimo výše uvedené stukturální programy Evropské unie je možné předložit žádosti o finanční prostředky do vypsaných výzev Komunitárních programů, kde je možné požádat o tzv. „měkké“, tj. neinvestiční projekty. Pro bližší seznámení s kumunitárními programy je připravena záložka Komunitární programy.

Hlavní město Praha a její zastoupení v Bruselu pomáhá při vytváření partnerství mezi jednotlivými městskými částmi a regiony členských států Unie. V sekci spolupráce na Projektech a partner search jsou umístěny nabídky spolupráce na různých projektech od evrospkých regionů.

CzechTourism