This is the default text

OPPK má celkem 4 samostatné věcné oblasti

OPPK má celkem 4 samostatné věcné oblasti, v rámci kterých mohou projekty získat podporu. Tyto oblasti jsou v návaznosti na předpisy EU nazývány „prioritní osy“…