This is the default text

Operační program Praha – Adaptabilita

Operační program Praha – Adaptabilita je jedním ze tří programů v České republice, který v období let 2007 – 2013 využívá prostředky z Evropského sociálního fondu…